פירוט וגילוי לפי סעיפים 14ג(ב) ו-14(ט) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

 • השירות נרכש מתלמה נסיעות ותיירות בע"מ (להלן: "תלמה" או "החברה"), ח.פ. 511233249, מרחוב התעשיה 5, מגדל העמק.

 • השירות כולל השתתפות בשיעור מקוון במסגרת "האקדמיה לתיירות מהבית". השיעור יועבר במועד המפורסם שפרטיו מופיעים לעיל, והכל בכפוף לתקנון "האקדמיה לתיירות מהבית".

 • מחיר השירות ותנאי התשלום מפורטים בחשבונית/קבלה לעיל.

 • קיום השיעור מותנה בהשתתפות מינימלית של 10 משתתפים בכל שיעור, שאחרת החברה עשויה לבטל את השיעור ובמקרה כאמור תינתן השבה מלאה. 

ביטול עסקה:

 • אפשר לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של "האקדמיה לתיירות מהבית" בכל אחת מהדרכים הבאות ובהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים להלן:

 • בדואר רשום לכתובת ___רחוב התעשיה 5 מגדל העמק_____;

 • בדואר אלקטרוני בכתובת ______________info@talmahomeacademy.com _;

 • בפקס שמספרו __________04-6545192____;

 • באמצעות קישור לשליחת הודעת ביטול מקוונת המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של החברה בכתובת _________https://www.talmahomeacademy.com/___.

 • בהודעת הביטול, הנכם מתבקשים לציין שם מלא ומספר זהות. בנוסף, כדי להקל על איתור העסקה, אתם מתבקשים לציין גם מספר הזמנה.

 • ביטול מכח הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

 • כל צרכן רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המועד המאוחר), בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. כמו כן, צרכן שהוא אזרח ותיק (בן 65 ומעלה) ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המאוחר). זכאות לביטול כאמור כפופה לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן (לרבות תקשורת אלקטרונית). 

 • ביקש צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בכפוף לתנאים הבאים:

 • בוטלה עסקה בשל פגם, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול על ידי החברה.

 • בוטלה עסקה בנסיבות אחרות, החברה תגבה דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם).

 •  

 • ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן

 • ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לעשות עד 72 שעות לפני תחילת השיעור תמורת החזר מלא.

 • במקרה של ביטול שנעשה פחות מ-72 שעות לפני תחילת השיעור, החברה תגבה עבור ביטול כאמור דמי ביטול מלאים בסך כל התמורה ששולמה.

 • אין באמור כדי לגרוע מזכויות וחובות הצרכן ו/או החברה, לפי כל דין.

מי אנחנו?
איך זה עובד?
צור קשר
תקנון
מדיניות פרטיות
מדיניות ביטולים
הירשמו לקבלת עדכונים
©2020 by Talma home Academy